O firmie

Dla współpracy z elementami, których miejsce montażu jest poza budynkiem oraz dla połączenia kablowego pomiędzy budynkami jak również dla przyłączy dostarczających sygnały od odpowiednich operatorów, budujemy kanalizację kablową zarówno dla kabli miedzianych jak i światłowodowych.

Od początku działalności zajmowaliśmy się produkcją urządzeń elektronicznych. Do dnia dzisiejszego w naszej ofercie znajdują się regulatory oświetlenia dużej mocy. Głównymi odbiorcami regulatorów są fermy drobiu.

Wieloletnie, bogate doświadczenie techniczne wykorzystujemy wykonując liczne projekty budowlane systemów teletechnicznych i instalacji elektrycznych.

Bogata lista referencyjna naszego przedsiębiorstwa w zakresie projektowym i wykonawczym zawiera między innymi największe obiekty powstałe w ostatnich latach nie tylko w  Olsztynie i województwie, a także poza nim.

Przyszłość naszego przedsiębiorstwa wiążemy z kontynuacją obecnego profilu działalności, sprzedając usługi na najwyższym poziomie jakościowym.

Natomiast identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych pozwolą nam wypracować właściwą politykę ekologiczną zakładu, której celem jest oszczędność materiałów i surowców oraz dbałość o środowisko w procesie produkcji.

 

CCTV camera with blurring background.

Logo